MI-utbildning och handledning

Uppdrag

MI-grund

En fyradagarsutbildning där vi arbetar med

De fyra processerna
Engagera
Fokusera
Framkalla
Planera

Färdigheter i MI
Bekräfta
Öppna frågor
Reflektioner
Sammanfattningar

MI Anda
Samarbete, Locka fram, Medkänsla och Acceptans

Att använda sig av Meny/Agenda i samtal
Att förstå ambivalens
Genomgång av förändringsprocessens faser/Prochaska och DiClimentes beslutshjul
Att förstå och förstärka förändringsprat

Kursen har bygger på teori varvat med många praktiska övningar samt kursdeltagarnas engagemang

MI-fördjupning

Är en tredagars utbildning med inriktning mot samtal. Här arbetar vi med att koda inspelade samtal utifrån MITI

Handledning

Jag följer också upp utbildningar genom handledning och coachning och kan vara behjälplig vid implementeringsplanering.

otto

Otto Meijer

Familjeterapeut MI-utbildare

Tel 0708 -744 831

info@motivationstrappan.se