MI-utbildning och handledning

Om Motiverande samtal

Motiverande samtal är en samarbets-och målinriktad metod för kommunikation som riktar särskild uppmärksamhet mot förändringens språk. Dess avsikt är att stärka personlig motivation och åtagande för förändring genom att framkalla och utforska individens egna argument för förändring (Miller & Rollnick, Motiverande samtal, 2010)
Motiverande Samtal är ett förhållningssätt och en kommunikationsstil som syftar till att öka motivationen till förändring hos människor. MI lägger stor vikt vid det empatiska förhållningssättet och skapar därigenom bättre förutsättningar för att en förändring blir möjlig.

MI har utvecklats med erfarenhet av kliniskt arbete och forskning och är en evidensbaserad metod för att hjälpa personer att förändra sin livsstil. Det är en samtalsmetod som har som mål att öka en persons vilja att förändra sig och tro på sin förmåga att klara av detta. Ju starkare motivationen är desto större sannolikhet är det att kunna förändra beteendet.

otto

Otto Meijer

Familjeterapeut MI-utbildare

Tel 0708 -744 831

info@motivationstrappan.se