MI-utbildning och handledning

Välkommen till Motivationstrappan

”Två sanningar närmar sig
varandra – en kommer inifrån,
en kommer utifrån – och där
de möts har man en chans att
få se sig själv”
Tomas Tranströmmer (Ur Mörkerseende 1970)

Motivationstrappan är ett företag som är specialiserat på motiverande samtal MI och har erfarenhet av att tillämpa och utbilda i MI i olika sammanhang. Företaget består idag av mig. Jag är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

otto

Otto Meijer

Familjeterapeut MI-utbildare

Tel 0708 -744 831

info@motivationstrappan.se